اخبار

بیشتر بخوانید

نوشته اول

نوشته پنحم

نوشته چهارم

بیشتر بخوانید

نوشته دوم

بیشتر بخوانید

نوشته سوم

بیشتر بخوانید

نوشته ششم

انتشارات

بهبود کیفیت ساخت و ساز

10000 تومان

الحاقیه آیین نامه

70000 تومان

شرایط پیمان در پیمان های ساخت و اجرا

22000 تومان

راهنمای مدیریت

30000 تومان

دوره ها

تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور و آشنایی با سامانه ساجات

مدرس: معاون نظام فنی و اجرایی کشور، مهندس حمیدرضا مقدم

زمان: مردادماه 1400

 

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: شماره تلفن 22406259 داخلی 107

دوره مجازی آموزشی و آمادگی آزمون PMP

72 ساعت
با دسترسی کامل به سامانه پیشرفته آموزشی با قابلیت بازپخش جلسات آموزشی به تعداد دفعات نامحدود، بانک آزمون و ...

با تدریس مهندس لطفعلی زندیه، مدیریت حرفه‌ای پروژه PMP از مؤسسه PMI آمریکا

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام: شماره تلفن 22406259 داخلی 107